Klik hier om lid te worden van ondernemersvereniging
                       
                              

        

Klik hier om lid te worden van ondernemersvereniging
                            

               

Klik hier om lid te worden van ondernemersvereniging
                                 

           

Klik hier om lid te worden van ondernemersvereniging
                                   

        

Klik hier om lid te worden van ondernemersvereniging
                                

            

Klik hier om lid te worden van ondernemersvereniging
                           

             

Klik hier om lid te worden van ondernemersvereniging
                                 

       

Klik hier om lid te worden van ondernemersvereniging
                                  

            

Klik hier om lid te worden van ondernemersvereniging
                            

              

Klik hier om lid te worden van ondernemersvereniging
                           

        

Klik hier om lid te worden van ondernemersvereniging
                                

                 

Klik hier om lid te worden van ondernemersvereniging

Over OVGS

Door ondernemers maar vooral voor ondernemers!

De Ondernemersvereniging Groot Schinnen is opgericht op 27 oktober 2000. Inmiddels zijn zo'n 130 ondernemers actief binnen de vereniging, die ofwel hun onderneming exploiteren in Schinnen, ofwel daar woonachtig zijn. Wij stellen ons ten doel de gemeenschappelijke belangen van deze ondernemers te behartigen, persoonlijke en zakelijke relaties te bevorderen en te intensiveren door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, lezingen en andere activiteiten. Daarnaast proberen we te fungeren als een door het gemeentebestuur als zodanig erkend overlegplatform inzake de behartiging van de ondernemersbelangen en als zodanig de leden te vertegenwoordigen. Ook kunnen we u waar nodig voorzien van advies en zijn we geïnteresseerd in voor ondernemers relevante zaken

Opgericht in 2000


De ondernemersvereniging werd opgericht op 27 oktober 2000 met de naam Ondernemersvereniging Groot Schinnen, met als doel de gemeenschappelijke belangen van deze ondernemers te behartigen, persoonlijke en zakelijke relaties te bevorderen en te intensiveren door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, lezingen en andere activiteiten. Daarnaast proberen we te fungeren als een door het gemeentebestuur als zodanig erkend overlegplatform inzake de behartiging van de ondernemersbelangen en als zondanig de leden te vertegenwoordigen. Ook kunnen we u waar nodig voorzien van advies en zijn we geïnteresseerd in voor ondernemers relevante zaken.

Het bestuur


Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:
 
Functie Naam E-mail Telefoon
Voorzitter John Brouwers jas.brouwers@home.nl 06 - 51758570
Secretaris Vacant    
Penningmeester Ben ter Horst benterhorst@punctua.nl 06 - 54662572
Bestuurslid Stef van Well stefvanwell@gmail.com 06 - 51186834
Bestuurslid Hub Habets h-habets@home.nl 06 - 55790028