Welkom bij
Ondernemersvereniging
Groot Schinnen

Image

Door ondernemers
maar vooral voor ondernemers!

De Ondernemersvereniging Groot Schinnen is opgericht op 27 oktober 2000. Inmiddels zijn zo'n 90 ondernemers actief binnen de vereniging, die ofwel hun onderneming exploiteren in Schinnen, ofwel daar woonachtig zijn.

Wij stellen ons ten doel de gemeenschappelijke belangen van deze ondernemers te behartigen, persoonlijke en zakelijke relaties te bevorderen en te intensiveren door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, lezingen en andere activiteiten.

Daarnaast proberen we te fungeren als een door het gemeentebestuur als zodanig erkend overlegplatform inzake de behartiging van de ondernemersbelangen en als zodanig de leden te vertegenwoordigen. Ook kunnen we u waar nodig voorzien van advies en zijn we geïnteresseerd in voor ondernemers relevante zaken


Agenda 2021

Activiteiten
  • in verband met covid-19 zijn er op dit moment  geen activiteiten gepland.

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

Voorzitter

John Brouwers

jas.brouwers@home.nl

06-51 75 85 70

Secretaris/Penningmeester

Ben ter Horst

benterhorst@punctua.nl

06 - 54662572

Bestuurslid

Stef van Well

stefvanwell@gmail.com

06 - 51186834

Neem contact met ons op